⭕️ برابر صدر ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، ماخذ مالیات نقل و انتقال املاک برای سال آینده ( از تاریخ تصویب ارزش معاملاتی جدید و با توجه به ابلاغیه مورخ ۱/ ۱۰/ ۹۸ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی - از ابتدای سال ۱۳۹۹ ) هشت درصد میانگین قیمت روز هر بلوک ، تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک ، خواهد بود .

◾️یعنی چنانچه برای میانگین قیمت روز املاک مسکونی در یک بلوک که خود شامل سه نوع کاربری ( تجاری - اداری - مسکونی ) می باشد ، مبلغ ۱ میلیون تومان مصوب شود ، ادارات امور مالیاتی ، ۸ درصد آن یعنی ۸۰ هزار تومان را به عنوان ارزش معاملاتی در نظر گرفته و مبنای مالیات نقل و انتقال قرار می دهند و سایر ادارات همچون شهرداری ها ، ثبت اسناد و املاک و ... درصدی از این رقم ۸۰ هزار تومان را برابر مصوبه هیات وزیران ( برای سال ۹۸ ، ۳۶ درصد آن ) مبنای محاسبه و تعیین عوارض قرار می دهند .

🔺ضمناً ۳۰ بهمن ۹۸ ، آخرین مهلت مقرر جهت تصویب نهایی ارزش معاملاتی ناشی از تعیین میانگین قیمت روز املاک بوده که یک ماه پس از آن یعنی از اول فروردین ۹۹ ، قابلیت اجرایی خواهد داشت .
https://telegram.me/taxbahari

  مالیاتی _ عملکرد