زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

پایان دی ماه؛ آخرین مهلت برای انجام تکالیف مشاغل و حرف مشمول نصب،راه اندازی و استفاده از صندوق فروش

۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۳:۲۱ | 124 بازدید

🔸پایان دی ماه؛ آخرین مهلت برای انجام تکالیف مشاغل و حرف مشمول نصب،راه اندازی و استفاده از صندوق فروش

❇️ کوماسی، مدیرکل...

ادامه مطلب

  مالیاتی _ عملکرد