نیروی انتظامی مرجع صدور سند شد

✅به موجب مصوبه هیئت وزیران متعاملین وسیله نقلیه موتوری مکلفند برای نقل‌و‌انتقال وسایل نقلیه خود به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی، مراجعه و درخواست خود را در سامانه شماره‌گذاری ثبت نمایند.

🔴پلیس راهور پس از بررسی‌های مختلف، اقدام به اختصاص پلاک به ‌نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌نماید./تسنیم


https://chat.whatsapp.com/ExGXgHv19Ph3f3JjEtoocC

  مالیاتی _ عملکرد