– بخشنامه جدید بخشودگی جرایم مالیاتی  (بخشنامه)

– 31 فروردین مهلت ارسال ليست حقوق  اسفندبه سازمان تامين اجتماعي

– 31 فروردین مهلت ارسال ليست حقوق اسفند به سازمان امورمالیاتی

– 15 اردیبهشت مهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل زمستان 99 (دوره چهارم)به سازمان امورمالیاتی(بخشنامه)

– 15 اردیبهشت مهلت ارسال گزارش معاملات فصل زمستان 99 (دوره چهارم)به سازمان امورمالیاتی

– بموجب ماده 137 قانون تجارت : هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.

  سررسید های قانونی