تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی 

 

 30 دی مهلت ارسال ليست حقوق آذر به سازمان تامين اجتماعي

 

 30 دی مهلت ارسال ليست حقوق آذر به سازمان امورمالیاتی

 

 15 بهمن مهلت ارسال گزارشات خرید و فروش و قراردادهای فصل پاییزبه سازمان امورمالیاتی

 

 15 بهمن مهلت ارسال اظهار نامه مالیاتی ارزش افزوده فصل پاییز(دوره سوم)

 

 30 بهمن مهلت ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده  سال 1398 موضوع ماده 272 ق م م (اشخاص مشمول

 

 30 بهمن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد اشخاص حقوقی برای  فاصله زمانی آذر و دی

 

 اضافه شدن چهل و پنج روز به زمان اعتراض به اوراق مالیاتی بین تاریخ اعتراض ۹۹/۰۹/۰۱ تا ۹۹/۱۱/۰۱(

 بموجب ماده 137 قانون تجارت : هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.

  سررسید های قانونی