🔘 تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م می گوید :

🌀 سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را كه میزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر 《 ده [ سی ] برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون [ یعنی تا ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ]》 باشد از انجام بخشی از تكالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف كند و مالیات مؤدیان مذكور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی كه مؤدی كمتر از یك سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

🔺🔺🔺 شروط ذیل دور از ذهن نیست

🔺اول : هرچه زودتر مالیات عملکرد ۹۷ خود را قطعی کنید . یقیناً یکی از شروط اولیه تعیین مالیات مقطوع ، قطعیت مالیات سال قبل می باشد.

🔺دوم : بدهی قطعی سال قبل و یا معوق نداشته باشید ، شاید یکی از شروط در دستورالعمل این باشد که مودی نباید بدهی قطعی معوق داشته باشد.

🔺سوم : اگر مکلف به ثبت پایانه فروشگاهی در سامانه مالیاتی شده اید ، این کار را انجام دهید ، گویا قرار است یکی از شروط بهره مندی از مفاد دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع، ثبت پایانه فروشگاهی ( کارتخوان ) در سامانه مالیاتی برای فراخوان شدگان حرف پزشکی و نیز شهریور ماه ( ۱۵ گروه شغلی ) باشد.

🆔@taxbahari 📚💰💎

  مالیاتی _ عملکرد