🔰 رصد فرارهای مالیاتی با استفاده از اطلاعات بانکی افراد

🔹عابدی ، مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی محدودیت نداریم و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی با اطلاعات حساب‌های بانکی رصد می‌شود.


https://telegram.me/taxbahari

  مالیاتی _ عملکرد