آستان قدس رضوی در سال ۹۹ مکلف به پرداخت مالیات شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ به یکی دیگر از مصوبات کمیسیون متبوعش اشاره کرد و افزود: براساس بند (ط) لایحه بودجه سال ۹۹؛ آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظف به پرداخت مالیات شدند که این اعتبار صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاومسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم خواهد شد.

قوامی یادآور شد: به دلیل نیاز وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی مقرر شد از ابتدای سال ١٣٩٩ تمامی دستگاههای اجرایی که مستقر در فضاهای مربوط به آموزش و پرورش هستند ظرف مدت شش ماه نسبت به تخلیه ساختمان فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اگر چه براساس بند (ل) لایحه بودجه؛ ۵۰ درصد حق پخش به وزارت ورزش و جوانان و ۵۰ درصد باقیمانده به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخت می شد، ولی در کمیسیون مقرر شد ۳۰ درصد این اعتبار به وزارات ورزش و ۷۰ درصد به سازمان صداوسیما پرداخت شود.


https://telegram.me/taxbahari

  مالیاتی _ عملکرد