زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

🔰 آیا می دانید سازمان امور مالیاتی برای عملکرد ۱۳۹۸ ، چگونه از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تعیین مالیات مقطوع صا

۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۵:۳۲ | 102 بازدید

 

🔘 تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م می گوید :

🌀 سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را كه میزان...

ادامه مطلب

  مالیاتی _ عملکرد